Als oudste en grootste studentenvereniging in Vlissingen hebben wij een rijke geschiedenis en zijn we in de jaren uitgegroeid tot de vereniging die we nu zijn.

 • 31 Mei 2001Oprichting Aqua ad Vinum

  Begin 2001 waren er maar liefst 5 (!) studentenverenigingen te vinden in het mooie en ons al zo bekende Vlissingen. Deze 5 studentenverenigingen waren: t’Floei (pabo), Quadrivium (HTS), mort Subite (onafhankelijk), Cinaedus (HEAO) en Mirfisto (zeevaartschool). Al deze 5 studentenverenigingen hadden als hoofdsponsor ‘’de Rabobank’’ wat zich toentertijd profileerde als ‘’dé studentenbank van Nederland’’.
  Echter besloot de IB-Groep (nu DUO) de prestatiebeurs in te voeren waardoor er meer druk op de ketel kwam te staan. De Rabobank vond hierdoor 5 studentenverenigingen in het ‘’o zo kleine’’ Vlissingen maar te veel en te onoverzichtelijk.
  Alle 5 kregen ze van de Rabobank te horen dat ze moesten gaan fuseren met elkaar zodat er uiteindelijk maar 2 studentenverenigingen in Vlissingen over bleven (hoe dat mochten ze zelf uitvogelen).
  Na meerdere gesprekken en onderhandelingen fuseerde t’Floei, Quadrivium, en Mort Subite en kwamen ze vanaf begin 2001 Uit onder de gezamenlijke naam ‘’S.V. Trias Omega’’. Op de dag van vandaag bestaat S.V. Trias Omega niet meer (rede onbekend).

  De onderhandelingen voor een fusie tussen Cinaedus en Mirfisto liepen echter stroef, doordat de toenmalige bestuursleden verschillende eisen en wensen hadden. Toen ze er uiteindelijk toch uitkwamen besloten ze de nieuwe, gefuseerde vereniging, ‘’Aqua ad Vinum’’ (latijns voor ‘’Water bij de wijn’’) te noemen. Deze studentenvereniging richtte zich niet alleen meer op de studenten van de eigen studie (wat toentertijd heel gebruikelijk was voor een studentenvereniging), maar op alle studenten van de Hogeschool Zeeland. Zo was de eerste algemene Sv in Vlissingen geboren.
  Onderhandelingen met alle andere verenigingen van HZ voor het opzetten van één vereniging binnen de Hogeschool Zeeland verliepen niet zoals Cinaedus en Mirfisto gewild hadden.

  Zij besloten toen om met elkaar te fuseren en samen één vereniging te vormen. Deze onderhandelingen resulteerde uiteindelijk in Aqua ad Vinum. Deze studentenvereniging richtte zich niet meer alleen op de studenten van de eigen studie, maar op alle studenten van de Hogeschool Zeeland, zo was de eerste algemene vereniging in Vlissingen geboren.
 • 2005Niks moet, alles mag

  Een sprong in de tijd brengt ons bij het jaar 2005 (april 2005 om precies te zijn). Het jaar waarin een van de disputen van de vereniging (Marum Bibio) zich afsplitste van de moedervereniging door andere opvattingen en ideeën dan het toenmalige bestuur van AAV. Met deze afsplitsing werd ook ons motto ‘’Niks moet, alles mag!” in het leven geroepen. Dit motto kwam voort doordat AAV zich wilde onderscheiden van de andere studentenvereniging, meer met de tijd mee wilde gaan, en los wou komen van oude gewoontes zoals bijvoorbeeld een ontgroening voor eerstejaars. Zo is ons tot op de dag van vandaag bekende motto ‘’Niks moet, alles mag’’ ontstaan!
 • 2019Verhuizing Societeit

  Nog een grotere sprong in de tijd brengt ons bij het jaar 2019, het jaar waarin we na een aantal mooie jaren in onze sociëteit ‘’De Trappe’’ ,boven Tripel, genoodzaakt waren om naar beneden te verhuizen. Deze verhuizing was de geboorte van onze hedendaagse sociëteit ‘’De Dop’’ !