Historie

Op 31-05-2001 is Aqua ad Vinum als het ware geboren. We zijn ontstaan uit twee andere verenigingen, de studentenvereniging van de HEAO faculteit Cinaedus en de studentenvereniging van de Zeevaartschool Mirfisto. De twee verenigingen hadden al een lange historie van samenwerking.
Onderhandelingen met alle andere verenigingen van de HZ voor het opzetten van één vereniging binnen de HZ verliep niet zoals Cinaedus en Mirfisto hadden gewild. Ze besloten om met elkaar te fuseren en samen één vereniging te vormen. Deze onderhandelingen resulteerde uiteindelijk in Aqua ad Vinum. Deze studentenvereniging richtte zich niet meer alleen op de studenten van de eigen studie, maar op alle studenten van de Hogeschool Zeeland wat we tot op heden nog steeds volhouden. Zo zijn wij als de eerste algemene vereniging in Vlissingen geboren.